Menu Zamknij

Oferta

 •  Nasza Szkoła jest przyjazna dzieciom i rodzicom, jest bezpieczna i zapewnia dobre warunki nauki.
  Nauka w szkole jest odpłatna. Czesne wynosi 750 zł,  na drugie dziecko przysługuje zniżka 30 %

ZAMKOWA SZKOŁA DAJE WIĘCEJ!

 Zamkowa szkoła w ramach czesnego oferuje edukację i wychowanie wykraczające poza wymagane standardy szkół publicznych,  w tym:

 • proponujemy zwiększoną liczbę godzin edukacji wczesnoszkolnej, aby wszyscy uczniowie mogli biegle opanować wszystkie niezbędne w dalszej edukacji umiejętności w zakresie czytania , pisania i pojęć matematycznych
 • w naszej szkole już od pierwszej klasy proponujemy naukę dwóch języków. Natomiast od klasy IV uczniowie biorą również udział w zajęciach konwersacji językowej.
 • wprowadzamy do obowiązkowego katalogu przedmiotowego takie zajęcia jak rytmika, szachy, rozszerzona plastyka i technika.
 • Dla uczniów klasy VIII ofertę przedmiotową rozszerzamy o dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty
 • W całym cyklu kształcenia od IV- VIII rozszerzamy także obowiązkowy katalog przedmiotowy o dotykową  lekcję matematyki
 • Promujemy zróżnicowaną aktywność ruchową. Nasi uczniowie uczestniczą:
  • W klasach I-VIII w standardowych zajęciach wychowania fizycznego
  • W klasach I-VI w zajęciach nauki pływania na basenie
  • W klasach I-VI w zajęciach gry w tenisa na kortach

ZAMKOWA SZKOŁA KSZTAŁCI KOMPLEKSOWO! 

 • Zapewniamy dla chętnych dzieci edukację przedszkolną w Przedszkolu „Bajkowy Zameczek” w Tarnowskich Górach. Swoją edukację mogą kontynuować w Zamkowej Szkole lub innej wybranej przez rodziców.
 • W Zamkowej szkole organizujemy opiekę świetlicową zarówno w czasie oczekiwania na rozpoczynające się lekcje jaki i po ich zakończeniu w godzinach od 6.00-18.00. Uczniowie oczekujący na rodziców mogą korzystać z zajęć rekreacyjnych w świetlicy, ale także z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych
 • Zamkowa Szkoła proponuje Zajęcia dodatkowe pozalekcyjne:
          – Nauka języków
          – Zajęcia informatyczna: „Przygoda z komputerem”,  „Robotyka”
         – Zajęcia rozwijające zainteresowania: „Rękodzieło”, „Kulinaria’, „Mały odkrywca”,
         – „Matematyka dla dzieci młodszych”,
         – Zajęcia sportowe: judo
         – Inne wynikające z oferty na dany rok szkolny
  Zajęcia pozalekcyjne realizowane są za dodatkową opłatą lub w ramach opłaty czesnego
 • Uczniowie, którzy chcą mogą w szkole odrobić lekcje. Zadania domowe odrabiają pod opieką nauczyciela w tzw. strefie ciszy.

Nauka i rekreacja
Każdego roku na przełomie maja i czerwca nasi uczniowie wyjeżdżają na rekreacyjne i edukacyjne turnusy

  • Klasy I-III na tzw. „Zieloną Szkołę”
  • Klasy IV-VIII na obóz językowy
   W proponowanych wyjazdach biorą udział chętni uczniowie. Dla pozostałych uczniów zapewniona jest opieka i zajęcia w szkole.
 • Zamkowe wakacje
  • Podczas wakacji proponujemy dwa tygodnie zamkowych wakacji gdzie szkoła pełni funkcję opiekuńczą dla uczniów, których rodzice potrzebują opieki dla swoich dzieci
 • Wyzwania i atrakcje
  • wycieczki jedno lub dwudniowe, edukacyjne, rekreacyjne bądź integracyjne
  • wycieczki weekendowe
  • spotkania z ciekawymi ludźmi
  • warsztaty tematyczne i artystyczne
  • imprezy okolicznościowe organizowane w czasie zajęć edukacyjnych lub popołudniu, a także szczególnie lubiane przez uczniów nocowanie w szkole
  • zajęcia i zabawy okolicznościowe lub tematyczne
  • udział uczniów w konkursach szkolnych, międzyszkolnych oraz pozaszkolnych
  • udział uczniów w zawodach sportowych
  • i wiele innych propozycji
 • Potrzebna pomoc
  • Uczniów, którzy z różnych przyczyn mają trudności w nauce zapraszamy na zajęcia wspierające – indywidualne lub w małych zespołach
 • Zasady zachowania w szkole
  • W szkole obowiązuje jasno określony kodeks zachowaniasystem wytyczający granice akceptowanego i nieakceptowanego zachowania obowiązujący wszystkich uczniów od klasy I-VIII.
  • Realizujemy również program wychowawczy oparty na podstawowych wartościach takich jak miłość, dobroć i odpowiedzialność.

ZAMKOWA SZKOŁA  UCZY KOMFORTOWO! 

 • Komfortowe klasy
  • Zajęcia w pięknych, kolorowych i komfortowych wnętrzach urządzonych tak, aby zapewnić najwyższy komfort oraz przestrzeń do nauki i zabawy.
  • Większość klas jest zaopatrzona w tablice multimedialne i inne multimedia
  • Zajęcia informatyczne uczniowie odbywają każdy przy swoim stanowisku komputerowym
 • Kameralne klasy
  • Uczniowie uczą się w kameralnych klasach maksymalnie do 16 uczniów.
 • Zamkowa kuchnia
  • Szkoła zapewnia obiady naszej zamkowej kuchni domowej, które są przygotowywane codziennie świeże.
 • Szatnia wita i żegna
  • Każdy uczeń posiada indywidualną szafkę w szatni zamykaną na kluczyk w której może pozostawić odzież wierzchnią lub osobiste przedmioty.
 • Czas dla mnie i dla kolegi
  • Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Uczeń może posiadać telefon, jednak pozostawia go w szafce w szatni.  Może z niego skorzystać wyłącznie krótko wykonując połączenie telefoniczne przy szafce.
  • Każdy uczeń może zawsze z dowolną częstotliwością zadzwonić do rodziców czy opiekunów z sekretariatu szkoły.


Zamkowa Szkoła