O szkole

Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział;
nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał;
nie żeby go wszystko trochę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.
Janusz Korczak

Misja naszej szkoły:

 • Pragniemy, by nasza szkoła stwarzała uczniom możliwość wielostronnej aktywności inspirującej do poznawania siebie i świata, twórczego myślenia i działania.
 • Dołożymy starań, aby uczniowie w pełni wykorzystywali własny potencjał rozwojowy, aby doświadczali satysfakcji z własnego działania i osiągnięć na różnorodnych polach aktywności.
 • Zależy nam, aby każdy uczeń dobrze czuł się w grupie, nawiązywał pozytywne relacje emocjonalne i potrafił współdziałać z innymi w osiąganiu wspólnych celów.
 • Wierzymy, że nasi uczniowie będą potrafili wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności w różnych sytuacjach życiowych.

Pomagamy wychowywać mądrych i dobrych ludzi.

„Zamkowa Szkoła” to pierwsza niepubliczna szkoła podstawowa w powiecie tarnogórskim. Do powstania szkoły w znacznej mierze przyczyniły się sugestie rodziców, których dzieci uczęszczały do przedszkola „Bajkowy Zameczek”. Zadowoleni z jakości pracy przedszkola, zaproponowali kontynuację działań wychowawczo-edukacyjnych na poziomie szkolnym. Dlatego też, nawiązując do misji pedagogicznej oraz nazwy przedszkola – „Bajkowy Zameczek” – nasza placówka nosi nazwę „Zamkowa Szkoła”.

Szkoła powstała w porozumieniu z Urzędem Miasta Radzionków, w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku i podlega nadzorowi Kuratorium Oświaty. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Zamkowa Szkoła” od 1 września 2012 roku ma uprawnienia szkoły publicznej. „Zamkowa Szkoła” spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa.

Infrastruktura szkoły oraz mało liczne klasy sprawiają, że nasza szkoła jest przyjazna dzieciom - sprzyja ich wielokierunkowej aktywności, a także rzeczywistej indywidualizacji nauczania. Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Szkoła posiada:

 • nowocześnie wyposażone sale lekcyjne,
 • pracownię komputerową,
 • salę do zajęć wychowania fizycznego.

Zajęcia obowiązkowe odbywają się w godzinach od 8:30 do 15:00.

Bogata oferta naszej szkoły zapewnia wszechstronny rozwój każdego ucznia. Od pierwszej klasy oferujemy naukę dwóch języków obcych:

 • języka angielskiego,
 • języka niemieckiego.

W trosce o rozwój fizyczny uczniów, w ramach wychowania fizycznego, organizujemy zajęcia na

 • basenie,
 • kortach tenisowych,
 • lodowisku.

Zapewniamy szeroką gamę zajęć ponadprogramowych np.:

 • szachy,
 • aikido,
 • taniec,
 • rytmikę,
 • gry i zabawy edukacyjne.

Istnieje również możliwość zorganizowania, w odpowiedzi na zgłoszone przez Rodziców zapotrzebowanie, zajęć dodatkowych np.:

 • nauka gry na instrumencie (keyboard, gitara),
 • zajęcia teatralne,
 • zajęcia wokalne,
 • zajęcia plastyczno-techniczne,
 • zajęcia musicalowe,
 • hip hop,
 • kurs minienglish,
 • aerobik z elementami tańca dla mam itp.

W szkole funkcjonuje świetlica zapewniająca dzieciom opiekę w godzinach: 7:00 – 8:30 i 15:00 – 18:00.
Istnieje również możliwość wykupienia obiadów. Koszt jednego obiadu wynosi 8 zł.

Na terenie szkoły działa również Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zameczek” . Przyjmujące dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 18.00.

Naszym pomysłem na dobrą szkołę jest mała szkoła. Szkoła, w której wszyscy się znają; szkoła, w której każdy nauczyciel czuje się opiekunem i wychowawcą każdego dziecka; szkoła, w której dobre relacje są podstawą budowania przyjaznej atmosfery.
Naszych nauczycieli charakteryzują nie tylko wysokie kompetencje merytoryczne, ale również umiejętności, dzięki którym potrafią otworzyć się na świat dziecka – jego potrzeb, zainteresowań, wątpliwości…


Poznaj naszą kadrę dydaktyczną:

Kadra szkoły

Dyrektor Szkoły

mgr Aneta Pasieka


Wykształcenie:
wyższe magisterskie

Kwalifikacje zawodowe:

 • studia wyższe WSP Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na kierunku Pedagogika wieku dziecięcego
 • studia wyższe uzupełniające Uniwersytet Jagielloński w Krakowie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna
 • studia podyplomowe Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu w zakresie Organizacja i Zarządzanie Oświatą
 • studia podyplomowe Uniwersytet Śląski w zakresie Logopedia
 • 15 - letni staż pracy
 • stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany

Nauczyciel Klasy IIB/V
zajęcia komputerowe

mgr Małgorzata Latka


Wykształcenie:
wyższe magisterskie

Kwalifikacje zawodowe:

 • Studia wyższe: Uniwersytet Śląski, na kierunku- Pedagogika w zakresie nauczanie początkowe
 • Uniwersytet Opolski, Wydział matematyki, fizyki i chemii
 • Studia podyplomowe w zakresie informatyki
 • Staż pracy: 20 lat
 • Stopień awansu zawodowego-nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel Klasy IV

mgr Dorota Skrzęta


Wykształcenie:
wyższe magisterskie

Kwalifikacje zawodowe:

 • studia wyższe: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Instytut Pedagogiki w Katowicach , w zakresie wczesnoszkolna edukacja zintegrowana
 • studia podyplomowe Gimnastyka korekcyjna
 • 24-letni staż pracy pedagogicznej
 • stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel Klasy III

mgr Anna Zieleniucha


Wykształcenie:
wyższe magisterskie

Kwalifikacje zawodowe:

 • studia wyższe Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie
 • Specjalność:Edukacja wczesnoszkolna
 • Staż pracy:15 lat
 • Stopień awansu zawodowego – nauczyciel mianowany

Nauczyciel Klasy IIA

dr Anida Szafrańska


Wykształcenie:
Dr nauk humanistycznych

Kwalifikacje zawodowe:

 • Studia wyższe: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie,
 • specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki

Nauczyciel Klasy I

lic Karolina Matuła


Wykształcenie:
wyższe

Kwalifikacje zawodowe:

 • Studia wyższe: Uniwersytet Śląski, na kierunku- Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatyczna
 • Staż pracy: 1 rok
 • Stopień awansu zawodowego-nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel Klasy IV , V
język polski

mgr Agata Kiwacka


Wykształcenie:
wyższe magisterskie

Kwalifikacje zawodowe:

 • studia wyższe Uniwersytet Śląski w Katowicach, wydział: filologiczny, kierunek: filologia polska
 • studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu, kierunek: Tyflopedagogika
 • kurs kwalifikacyjny: Pedagogika Lecznicza z uwzględnieniem nauczania i wychowania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • certyfikat: Nauczyciel – Mistrz ICT
 • kurs: "ANIMATIKON – animowane masterclass dla dzieci i nauczycieli"
 • kurs kwalifikacyjny: Trener Odysei Umysłu
 • 18-letni staż pracy pedagogicznej
 • stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel Klasy V
matematyka

mgr Grażyna Druzgała


Wykształcenie:
wyższe magisterskie

Kwalifikacje zawodowe:

 • studia wyższe Uniwersytet Śląski w Katowicach, wydział: matematyki
 • studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu, kierunek: Oligofrenopedagogika
 • kurs: Tyflopedagogika
 • 25-letni staż pracy pedagogicznej

stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel Klasy IV
matematyka

mgr Laurencja Piwko


Wykształcenie:
wyższe magisterskie

Kwalifikacje zawodowe:

 • Studia wyższe: Uniwersytet Śląski, na kierunku- Pedagogika w zakresie nauczanie początkowe
 • Uniwersytet Opolski, Wydział matematyki, fizyki i chemii - matematyka
 • Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki
 • Studia podyplomowe w zakresie tyflopedagogiki
 • Staż pracy: 23 lat
 • Stopień awansu zawodowego-nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel Klasy IV, V
Historia i społeczeństwo

mgr Monika Kierat


Wykształcenie:
wyższe magisterskie

Kwalifikacje zawodowe:

 • studia wyższe Uniwersytet Śląski na kierunku Historia, specjalność nauczycielska
 • studia podyplomowe z Wiedzy o społeczeństwie Uniwersytet Śląski
 • kursy kwalifikacyjne z oligofrenopedagogiki oraz pedagogiki leczniczej
 • 9-letni staż pracy pedagogicznej
 • stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany

Nauczyciel świetlicy

mgr Katarzyna Kiepura


Wykształcenie:
wyższe magisterskie

Kwalifikacje zawodowe:

 • studia wyższe , Uniwersytet Śląski w Katowicach, na kierunku Pedagogika
 • studia wyższe, SWPS w Warszawie, na kierunku Psychologia
 • studia podyplomowe Uniwersytet Śląski w Katowicach, Psychokorekcja zaburzeń zachowań dzieci i młodzieży
 • studia podyplomowe, Wyższa Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, na kierunku Edukacja wczesnoszkolna
 • staż pracy: 21 lat

stopień awansu zawodowego - nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel języka niemieckiego,

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Magdalena Urzędniczok


Wykształcenie:
wyższe magisterskie

Kwalifikacje zawodowe:

 • studia wyższe Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej, specjalność filologia germańska
 • studia wyższe uzupełniające Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej specjalność filologia germańska
 • studia wyższe zawodowe Kolegium Języków Obcych w Zabrzu, kierunek Język angielski
 • staż pracy: 5 lata
 • stopień awansu zawodowego - nauczyciel stażysta

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Agnieszka Broncel


Wykształcenie:
wyższe magisterskie

Kwalifikacje zawodowe:

 • studia wyższe zawodowe Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • specjalność Filologia angielska
 • Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika-edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • staż pracy: 4 lata
 • stopień awansu zawodowego - nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Sylwia Piekarczyk


Wykształcenie:
wyższe magisterskie

Kwalifikacje zawodowe:

 • Studia wyższe: Uniwersytet Śląski, na kierunku- język angielski - językoznawstwo oraz metodyka nauczania języka angielskiego po Nauczycielskim kolegium Języków Obcych
 • Studia podyplomowe w zakresie języka biznesu
 • Kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika
 • Staż pracy: 11 lat
 • Stopień awansu zawodowego-nauczyciel mianowany

Nauczyciel edukacji 
muzycznej / rytmika

mgr Mariola Wollmann


Wykształcenie:
wyższe magisterskie

Kwalifikacje zawodowe:

 • Studia wyższe, WSB w Chorzowie, kierunek: Edukacja i Wspieranie Rozwoju Osób z Autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju
 • Studia wyższe, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, kierunek: Pedagogika Społeczna i Terapia Pedagogiczna
 • Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu, kierunek: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna
 • Staż paracy-1 rok
 • Stopień awansu zawodowego-nauczyciel stażysta

Nauczyciel W-Fu

mgr Karolina Kulas

Kwalifikacje zawodowe:

 • Studia wyższe: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
 • na kierunku Wychowanie Fizyczne, specjalność Organizacja i Zarządzanie Sportem
 • Studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, na kierunku: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Instruktor Fitness oraz Instruktor Pływania
 • Staż pracy: 3 lata
 • Stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel katecheta

Maria Łaskawiec


Wykształcenie:
wyższe

Kwalifikacje zawodowe:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych na Kolegium Teologiczne Archidiecezji Katowickiej

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Agnieszka Jochlik


Wykształcenie:
wyższe magisterskie 

Kwalifikacje zawodowe: 

 • Studia wyższe: Akademia Polonijna w Częstochowie, na kierunku- tłumacz tekstów pisemnych i ustnych,
 • Wyższa Zarządzania Marketingowego i  Języków Obcych w Katowicach - na kierunku język angielski w biznesie
 • Studia podyplomowe pedagogiczne
 • Staż pracy: 14 lat
 • Stopień awansu zawodowego-nauczyciel dyplomowany 

 

Kadra przedszkola

Nauczyciel edukacji 
muzycznej / rytmika

mgr Mariola Wollmann


Wykształcenie:
wyższe magisterskie

Kwalifikacje zawodowe:

 • Studia wyższe, WSB w Chorzowie, kierunek: Edukacja i Wspieranie Rozwoju Osób z Autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju
 • Studia wyższe, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, kierunek: Pedagogika Społeczna i Terapia Pedagogiczna
 • Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu, kierunek: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna
 • Staż paracy-1 rok
 • Stopień awansu zawodowego-nauczyciel stażysta