Menu Zamknij

Jak przenieść ucznia do Zamkowej Szkoły

Do Zamkowej Szkoły zapraszamy uczniów klas od I do VIII.

 Jak przenieść ucznia do Zamkowej Szkoły?

Szanowni Rodzice!

 • Jeżeli chcecie, aby Wasze Dziecko dołączyło do naszej społeczności ” zadzwońcie do nas, aby umówić się na rozmowę i ustalić termin spotkania.
 • Na spotkanie zapraszamy rodziców i przyszłych uczniów. Pokażemy szkołę i opowiemy o niej, odpowiemy na Państwa pytania.
 • Zaprosimy ucznia na „Tydzień z Zamkową Szkołą” podczas którego:
  • Uczeń przebywa w klasie do której ewentualnie chciałby się przenieść
  • Bierze udział we wszystkich lekcjach i zajęciach zaplanowanych dla tej klasy każdego dnia
  • obserwuje życie szkoły,
  • poznaje nauczycieli,
  • poznaje przyszłych starszych kolegów i koleżanki
 • W trakcie tego tygodnia możecie Państwo wraz ze swoim dzieckiem doświadczyć „w pigułce” jak być uczniem Zamkowej Szkoły .
 • „Tydzień z Zamkową Szkołą” jest bezpłatny i nie zobowiązuje Państwa do zapisu do szkoły.
 • „Tydzień z Zamkową Szkołą” jest obowiązkowy.
 • Jeżeli zechcecie powierzyć nam swoje dziecko należy dopełnić formalności związanych z przeniesieniem:
  • Pobrać w sekretariacie lub w swojej obecnej szkole druk przeniesienia (szkoła może to również załatwić listownie)
  • wypełnić kartę zgłoszenia (pobierz) i dostarczyć ją do sekretariatu szkoły osobiście lub drogą elektroniczną (scan wypełnionej karty).
  • Zapoznać się z regulaminem szkoły i umową o świadczenie usług edukacyjnych
  • Zawrzeć umowę ze szkołą poprzez podpisanie ww. dokumentów
  • Dopełnieniem formalności jest uiszczenie opłaty wpisowej równej wartości czesnego za jeden miesiąc
 • Przyjęcie/przeniesienie ucznia jest możliwe w przypadku wolnych miejsc w danej klasie.
 • Ucznia można przenieść w każdym momencie roku szkolnego.

 Koszt stałej opłaty miesięcznej – 750 zł.

Koszt opłaty miesięcznej dla drugiego dziecka pomniejszona o 30%

Zamkowa Szkoła